Σελίδες

To ιταλικό αλφάβητο και οι κανόνες προφοράς

Το ιταλικό αλφάβητο: 
Το ιταλικό αλφάβητο αποτελείται από 21 γράμματα τα οποία αποτελούν γράμματα του ευρέως γνωστού λατινικού αλφάβητου που χρησιμοποιούμε στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Γράμματα
Προφορά
γράμματος
Προφορά γράμματος σε λέξη
Λέξη
Ηχητική απόδοση λέξης
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
z
α
μπι
τσι
ντι
ε
έφφε
τζι
άκκα
ι
έλλε
έμμε
έννε
ο
πι
κου
έρρε
έσσε
τι
ου
βου
τζετα
α
μπ
τς και κ
ντ
ε
φ
τζ και γκ
δεν προφέρεται *
ι
λ
μ
ν
ο
π
κου
ρ
σ και ζ
τ
ου
β
τζ και τσ
amore
Bari
cena, comodino
Dio
economia
frutta
gioco, gara
hotel
inverno
lampada
mare
nero
occhio
penna
quaderno
rabbia
casa, cassa, testo
timore
università
vulcano
zucchero, pizza
αμόρε
μπάρι
τσένα, κομοντίνο
ντίο
εκονομία
φρούτα
τζόκο, γκάρα
οτέλ
ινβέρνο
λάμπαντα
μάρε
νέρο
όκιο
πένα
κουαντέρνο
ράμπια
κάζα, κάσα, τέστο
τιμόρε
ουνιβερσιτά
βουλκάνο
τζούκερο, πίτσα
* Δεν προφέρεται ως πρώτο γράμμα της λέξης. Όταν το συναντάμε ανάμεσα σε άλλα γράμματα θα ακολουθήσουμε τους κανόνες προφοράς που θα εξετάσουμε στην συνέχεια
Εκτός από τα 21 γράμματα του ιταλικού αλφάβητου υπάρχουν τα εναπομείναντα πέντε γράμματα του λατινικού αλφάβητου τα οποία συναντάμε στα ιταλικά μόνο σε λέξεις ξενικής προέλευσης:
J
K
Y
X
W
j
k
y
x
w
ι  λούνγκα
κάππα
ι  γκρέκα
ικς
ντόπια βου
γ
κ
ι
ξ
β και ου
Juventus
karakiri
yogurt
xilografo
Walter, whisky
γιουβέντους
καρακίρι
ιόγκουρτ
ξιλόγκραφο
βάλτερ, ουίσκυΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ


Η προφορά της ιταλικής γλώσσας είναι εύκολη καθώς διαβάζουμε ό,τι βλέπουμε, δηλαδή έτσι όπως γράφεται μία λέξη έτσι προφέρεται και αντίστροφα, όπως προφέρεται έτσι γράφεται. 

Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τους κανόνες προφοράς θα πρέπει να σημειώσουμε οτι πολλές φορές θα συναντήσουμε στις ιταλικές λέξεις διπλά όμοια σύμφωνα τα οποία θα πρέπει να προφέρουμε. Όταν συναντάμε ένα διπλό όμοιο σύμφωνο θα πρέπει να παρατείνουμε την προφορά τους.
π.χ. bello = μπέέλλο 
Τονίζουμε και το φωνήεν και το σύμφωνο σαν να είναι και τα δύο διπλά. Εάν για να προφέρουμε κάθε γράμμα χρειαζόμαστε π.χ. ένα δευτερόλεπτο, όταν συναντάμε διπλό σύμφωνο μένουμε για δύο δευτερόλεπτα στο προηγηθέν φωνήεν και για δύο δευτερόλεπτα στο διπλό σύμφωνο
Η σωστή ηχητική τους απόδοση θα μας βοηθήσει όχι μόνο στην σωστή ερμηνεία των λέξεων και στην αποφυγή παρανοήσεων στον προφορικό λόγο, αλλά και στην σωστή ορθογραφία στον γραπτό λόγο.

Παρατηρήστε:


   λέξη
  ηχητική
 απόδοση
  σημασία
     λέξη
  ηχητική
 απόδοση
 σημασία
sono
capelli
pena
nono
caro
copia
dita
bruto
σόνο
καπέλι
πένα
νόνο
κάρο
κόπια
ντίτα
μπρούτο
είμαι
μαλλιά
ποινή
ένατος
αγαπητός
αντίγραφο
δάχτυλο
βίαιος
sonno
cappelli
penna
nonno
carro
coppia
ditta
brutto
σόνο
καπέλι
πένα
νόνο
κάρο
κόπια
ντίτα
μπρούτο
ύπνος
καπέλα
πένα (στυλό)
παππούς
κάρο, άμαξα
ζευγάρι
επιχείρηση
άσχημος


Φυσικά είναι δύσκολο για τον αρχάριο μαθητή να αποδώσει ηχητικά σωστά μία λέξη με διπλό σύμφωνο αλλά με το πέρασμα του χρόνου, καθώς θα εξοικειωθεί με το άκουσμα της γλώσσας μέσα από την ενότητα του ascolto (ακουστικά κομμάτια), θα μπορέσει να προφέρει σωστά την λέξη χωρίς να καταβάλλει προσπάθεια για να το επιτύχει.Φωνήεντα (vocali): a, e, i, o, u
Δεν παρουσιάζουν δυσκολία στην προφορά επειδή δεν σχηματίζουν διφθόγγους και κατά συνέπεια προφέρονται ξεχωριστά το ένα από το άλλο ακόμα και όταν συναντάμε τρία ή τέσσερα μαζί στην ίδια λέξη.

aula
aereo
augurio
tuoi
guaio
άουλα
αέρεο
αουγκούριο
τουόι
γκουάιο
  • Θα ήθελα να σημειώσω, παρόλο που δεν το έχω δει να αναγράφεται ως κανόνα σε καμία γραμματική, πως όταν έχουμε το φωνήεν i ως πρώτο γράμμα της λέξης και ακολουθεί το φωνήεν e σε αυτή την περίπτωση δεν προφέρεται ως καθαρό ι αλλά ακούμε ένα απαλό γ
        ieri          γιέρι
        

Σύμφωνα (consonanti): 
Tα b, d, f, l, m, n, p, r, t, v δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία στην προφορά
Τα c, g, h, s, q, z ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες προφοράς


C και G: ακολουθούμε τους ίδιους κανόνες προφοράς 

c

+ a
+ o
+ u
= κα
= κο
= κου

Σκληρός ήχος
caro
conto
cura
κάρο
κόντο
κούρα

+ e
+ i
= τσε
= τσι
  
    Οξύς ήχος
cena
cinque
τσένα
τσίνκουε
g

+ a
+ o
+ u
= γκα
= γκο
= γκου

Σκληρός ήχος
gatto
gola
gusto
γκάτο
γκόλα
γκούστο

+ e
+ i
= τζε
= τζι
 
    Οξύς ήχος
gelato
giro
τζελάτο
τζίρο


Στα συμπλέγματα -cia, -cio, -ciu και -gia, -gio, -giu το i δεν προφέρεται


c + i + a
c + i + o
c + i + u

g + i + a
g + i + o
g + i + u
= τσα
= τσο
= τσου

= τζα
= τζο
= τζου
ciao
cioccolata
ciuffo

giacca
giorno
giubbotto
τσάο
τσοκολάτα
τσούφο

τζάκα
τζόρνο
τζουμπότο
Η: ως πρώτο γράμμα της λέξης ΔΕΝ ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ.

hotel
hostess
ho
hobbista
οτέλ
όστες
ο
ομπίστα

Όταν όμως ακολουθεί τα σύμφωνα c και g  διαβάζεται ως εξής:

c + h + e
c + h + i

g + h + e
g + h + i
= κε
= κι

= γκε
= γκι


Σκληρός ήχος
perchè
chilo

ghetto
ghirlanda
περκέ
κίλο

γκέτο
γκιρλάντα


S: 


Ένα -s- ανάμεσα σε δύο φωνήεντα


Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει όμως για τις σύνθετες λέξεις

Δύο s ανάμεσα σε δύο φωνήεντα


Το -s- με τα σύμφωνα c, f, p, q, t τόσο στην αρχή όσο και μέσα στην λέξη


Το -s- με τα σύμφωνα b, d, g, l, m, n, r ,v  τόσο στην αρχή όσο και μέσα στην λέξη

=  καθαρό ζ= καθαρό σ


= καθαρό σ
= καθαρό σ
= ελαφρό ζ

casa
rosa


buonasera
stasera

cassa
rossa


sfortuna
Pasqua
stupido


sbarcare
smettere
sviluppo
κάζα
ρόζα


μπουονασέρα
στασέρα

κάσα
ρόσα


σφορτούνα
πάσκουα
στούπιντο


ζμπαρκάρε
ζμέτερε
ζβιλούπο

  

Q: συνοδεύεται πάντα από το φωνήεν u και προφέρεται σαν κου.
Ανάλογα με το φωνήεν που ακολουθεί προφέρεται ως:


q + u + a
q + u + e
q + u + i
q + u + o
= κουα
= κουε
= κουι
= κουο
quaderno
questo
qui
quota
κουαντέρνο
κουέστο
κουί
κουότα


Z:


Στην αρχή της λέξης προφέρεται ως τζ

Μέσα στην λέξη ανάμεσα σε δύο φωνήεντα προφέρεται ως τς

Τα συμπλέγματα –lz, –nz προφέρονται –λτσ- , -ντσ-
Τα συμπλέγματα –zia, –zie, –zio προφέρονται ως τσ

Η ρηματική κατάληξη –izzare προφέρεται ως –ιτζάρε

Η ρηματική κατάληξη –ezzare προφέρεται ως –ετσάρε

Η κατάληξη –zione προφέρεται 
τσιόνε

Η καταλήξη ουσιαστικού –zzazione προφέρεται ως 
–τζατσιόνε

Το διπλό z προφέρεται συνήθως ως τσ
zucchero
zona

pazienzacalza
pazienza

ΕΞΑΙΡΕΣΗ:
zanzara

Svezia
Ambizioso

organizzare


apprezzare


lezione
stazione


organizzazione


pizza
piazza
τζούκερο
τζόνα

πατσιέντσακάλτσα
πατσιέντσα


τζαντζάρα

ζβέτσια
αμπιτσιόζο

οργκανιτζάρε


απρετσάρε


λετσιόνε
στατσιόνε


οργκανιτζατσιόνε


πίτσα
πιάτσα
    

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ
(δύο σύμφωνα ακολουθούμενα από φωνήεν)


SC:
sc

+ a
+ o
+ u
= σκα
= σκο
= σκου

Σκληρός ήχος
scatola
scopo
scuola
σκάτολα
σκόπο
σκουόλα

+ e
+ i
= σε
= σι
Παχύς ήχος: σαν το αγγλικό she
scena
scimmia
σένα
σίμιαGN: προφέρεται παχύ, σαν το νι στην ελληνική λέξη νιάτα


gnao
gnomo
montagna
campagna
sogno
νιάο
νιόμο
μοντάνια
καμπάνια
σόνιο


GL: 
gl

+ a
+ e
+ o
+ u
= γκλα
= γκλε
= γκλο
= γκλου

         Σκληρός ήχος
glaciale
glena
gloria
glucosio
γκλατσάλε
γκλένα
γκλόρια
γκλουκόζιο

+ i
= λι
Παχύς ήχος: σαν το λι στην ελληνική λέξη μαλλιά
famiglia
figlio
φαμίλια
φίλιο


Βιβλιογραφία:
Grammatica italiana, Τίνα Ζωγοπούλου, εκδόσεις Perugia
Γραμματική της ιταλικής γλώσσας, Χ.ΛουτσάρηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου